ដែលឆ្ងល់អត់ថា តើរូបិយវត្ថុ និងរូបិយប័ណ្ណ សំដៅដល់អ្វីឱ្យប្រាកដ ហើយខុសគ្នាបែបណា?

តាមការសិក្សាមួយ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នឹងធ្លាក់ចុះខ្លំាងរហូតដល់ 2.3% ដោយសារព្យុះភ្លៀងកូវីដ-១៩​

តើទីផ្សារមូលបត្រជាអ្វី និងមានតួនាទីបែបណាចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិ?

ដឹងអត់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនាំចេញទំនិញអ្វីខ្លះច្រើនជាងគេ?

ABA ជាប់ជាធនាគារល្អបំផុតនៅកម្ពុជាលើ ៣ វិស័យធំៗ​ ខណៈធនាគារ ៤ ផ្សេងទៀតទទួលជ័យលាភីជើងខ្លាំងលើវិស័យម្នាក់មួយរៀងៗខ្លួន

វិធី ៤ យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់លុយសន្សំឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងផលប្រយោជន៍ទៅខាងមុខ

ចុះបើយើងសុទ្ធតែចង់បានលុយចឹង ហេតុអ្វីធនាគារជាតិ មិនបោះពុម្ពប្រាក់អោយច្រើន ហើយចែកអោយប្រជាជនយើងចាយទៅ?

ឃើញតែភ្ញៀវយកលុយចេញចូលធនាគារ ដែលដឹងអត់ថា ធនាគាររកប្រាក់ចំណូលបានពីអ្វីខ្លះ?

ដាច់ខែមិនទាន់ទេ អស់លុយរលីង!! មូលហេតុ ៥ ដែលនាំឱ្យអ្នកតែងជួបប្រទះបញ្ហាទាក់ទងនឹងលុយ

មុនខ្ចីលុយធនាគារយកមកប្រើ គួរគិតគូរលើចំណុចអ្វីខ្លះ?