ក្រុមហ៊ុនCelltrion Inc.៖ ថ្នាំ CT-P59 របស់ខ្លួន បង្ហាញប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមានអាការៈមធ្យម

តោះមកស្គាល់ អ្វីទៅជាការលេងតុងទីន? ហើយបើករណីមានបញ្ហា តើកម្ពុជាយើងមានច្បាប់អ្វីខ្លះការពារអ្នកលេងតុងទីន?

ចែករំលែកឱ្យបានដឹងគ្រប់គ្នាផង! ពន្ធលើចំណេញមូលធន ២០% ដែលប្រកាសអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំក្រោយនោះ ត្រូវពន្យាររហូតដល់ឆ្នាំ ២០២២ វិញហើយ

លឺតែគេនិយាយថារបស់នេះ ឬរបស់នោះជាប់ពន្ធ-អាករ !! ដែលដឹងអត់ថាពន្ធ និងអាករជាអ្វី? ហើយខុសពីគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

ចុងខែ រអ៊ូថាដាច់លុយ!! តើមានន័យថាអ្នកស្ថិតក្នុង “ភាពក្រីក្រ” មែន? តើអ្វីទៅជា “ភាពក្រីក្រ”? តើគេអាចធ្វើការវាស់ស្ទង់វាដោយវិធីណាខ្លះ?

ចងើធ្វើការឱ្យគេ​ ឬចង់រកស៊ីខ្លួនឯង? ៦ ចំណុចនេះ អាចឱ្យអ្នកសម្រេចចិត្តបានថា តើមួយណាដែលសាកសមនឹងយើងជាងគេ?

ជាប់ពន្ធមិនតិចទេ! ដែលដឹងអត់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកពន្ធពិសេសបន្ថែមរហូតដល់ទៅ ២ មុខទៀត លើស្រាបៀរ និងស្រា

ដឹងថាគួរគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលយើងរបៀបម៉េច ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពឬទេ? តោះមកយល់ពី «ដំណោះស្រាយ ៦០%» ទាំងអស់គ្នា

តើធ្លាប់ដឹងអត់ថា VISA និង MasterCard មានមុខងារអ្វីខ្លះ? ហើយកាតពីរហ្នឹងខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

មិនតិចទេ! កម្ពុជាយើងរក្សាទុកមាសសុទ្ធដល់ទៅ ៣៦.៥ តោន តើដឹងថារក្សាទុកនៅទីណាឬទេ?