មកដល់អាយុប៉ុននេះហើយ តើបទពិសោធន៍យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ បានបង្រៀនអ្វីខ្លះហើយដល់យើង?

នាយកដ្ឋានជំនាញ៖ អ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Android គួរដឹង និងប្រុងប្រយ័ត្នលើវត្តមានមេរោគទូរស័ព្ទថ្មី បន្លំខ្លួនធ្វើជាកម្មវិធី ‘System Update’

ចង់បន្តរៀននៅកូរ៉េ ក្រោយចប់អាណត្តិការងារ ឬធានាបងប្អូនមករៀននៅកូរ៉េ? អាចមកទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ឥតគិតថ្លៃ ពីអ្នកជំនាញ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍

ប្រយ័ត្នផង! នាយកដ្ឋានជំនាញរាយការណ៍ថានៅកម្ពុជា ថ្មីៗមានករណីខលចូលពីក្រៅប្រទេស ហើយដាក់ចុះវិញភា្លម ជាការបោកប្រាស់បែប call back

តុងទីនបើទោះជាវិធីសន្សំលុយ និងខ្ចីប្រាក់មួយពេញនិយម និងសាមញ្ញ តែអ្នកលេងគួរគិតល្អិតល្អន់លើបញ្ហាធំៗ ៣ ចំនុចនេះផង មុននឹងលេងតុងទីន

២០២១ ហើយគម្រោងចង់ទិញផ្ទះខ្លួនឯងឬនៅ? បើមាន គួរស្វែងយល់ឱ្យច្បាស់ពីចំណុចសំខាន់ៗទាំងអស់នេះសិន មុនសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះថ្មី

ប្រឹក្សាយោបល់មិនគិតថ្លៃ រៀងរាល់រសៀលថ្ងៃសៅរ៍ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅកូរ៉េ ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅកូរ៉េ ក្រោយចប់អាណត្តិការងាររបស់ខ្លួន

គំនិតគួរពិចារណា! អាយុជិតចូលខ្ទង់ក្បាល ៣០ឆ្នាំ ហើយ តើគួរយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុឬនៅ? ហើយគួររៀបចំស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដូចម្តេចខ្លះ?

និយាយពីវ៉ាក់សាំងកូវីដ ច្បាស់ជាធ្លាប់លឺពីកម្មវិធីកូវ៉ាក់! តើអ្វីទៅជាកូវ៉ាក់ ដែលចែកចាយវ៉ាក់សាំងកូវីដទៅប្រទេសជាច្រើន រួមទាំងកម្ពុជាផងនោះ?

ចែករំលែក! តើអ្វីខ្លះជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗកម្ពុជាយើងទទួល​បាន ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា និងកូរ៉េខាងត្បូងចុះហត្ថលេខាថ្មីៗនេះ?