ជំនួញ

ផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាបន្ដបោះជុំហានចូលទីផ្សារប្រទេសកូរ៉េ

មានដំណឹងរីករាយនៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែ មេសា នេះ ក្រុមហ៊ុន Hyundai Agro ដែលជាក្រុមហ៊ុនកំពុងនាំស្វាយខ្មែរមកប្រទេសកូរ៉េ បានបោះជុំហានមួយដំណាក់កាលទៀត…

ចំណេះដឹង

ផ្សេងៗ

ប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា! ធនាគារ ABA ណែនាំពីវិធីងាយៗមួយចំនួនការពារអ្នកប្រើប្រាស់ Mobile Banking App របស់ខ្លួន ពីការឆបោក

សព្វថ្ងៃ ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែមានទំនើប និងមានភាពងាយស្រួល ជាពិសេសជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Smartphone បានសឹងតែគ្រប់គ្នានោះ ទំនោរថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ កំពុងតែពេញនិយមឡើងៗ។ យ៉ាងណាមិញ ជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីនេះ…