សំខាន់ណាស់! បងប្អូនពលករខ្មែរយើងនៅកូរ៉េ គួរដឹងពីព័ត៌មានទំនាក់ទំនងបណ្តាស្ថាប័នការពារពលករចំណាកស្រុក និងសហជីពពលករតាមតំបន់ នៅកូរ៉េ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ជាព័ត៌មានសំខាន់ខ្លាំងសំរាប់ពលករ-ពលការនីខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គួរដឹងអំពីលេខទំនាក់ទំនងរបស់ស្ថាប័នការពារសិទ្ធពលករចំណាកស្រុក និងសម្ព័ន្ធសហជីពពលករនៅតាមតំបន់នានាដូខាងក្រោម។

សូមជួយស៊ែរចែលរំលែកបន្ត ហើយបងប្អូនអាចទាញយកឯកសារទាំងនេះទុកប្រើជាប្រយោជន៍នៅពេលមានបញ្ហាចង់ទាក់ទងស្ថាប័នការពារសិទ្ធពលករចំណាកស្រុក និងសម្ព័ន្ធសហជីព ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ និងប្រឹក្សាយោបល់ការងារនានាផងដែរ។ សូមមើលលេខនៅតាមតំបន់ដែលមានណែនាំជូននៅខាងក្រោមនេះ។

នាំមកជូនដោយ៖ ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មកូនខ្មែរនៅកូរ៉េ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *