អបអរសាទរ!! កម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ថ្មីមួយទៀត គឺ ក្រុមហ៊ុន Prince International Airlines

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោក ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ រដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល បានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រប្រតិបត្តិការហោះហើរ (AOC) ដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កម្ពុជា ០១ ទៀត គឺ ក្រុមហ៊ុន Prince International Airlines ដែលមានលោកស្រី Yifei JIANG ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

មុននឹងឈានដល់ការប្រគល់ វិញ្ញាបនបត្រប្រតិបត្តិការហោះហើរ(AOC) ក្រុមហ៊ុនត្រូវបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស ដែលមានចំនួន០៥ ដំណាក់កាល ដែលត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិកម្ពុជា ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអាចប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រទេសកម្ពុជាមាន ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចំនួន០៧ គឺ

1- Cambodia Angkor Air,

2-Sky Angkor Airlines,

3-Bassaka Air,

4-JC (Cambodia) International Airlines,

5-Lanmei Airlines,

6-Cambodia Airways និង

7- Prince International Airlines។

រួមទាំង ក្រុមហ៊ុន Helicopter ចំនួន ០២ គឺ៖

1-Helicopter Cambodia និង

2-Helistar Cambodia។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *