ចែករំលែក! ស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជា ជូនព័ត៌មានបន្ទាន់អំពីដំណើរការ ព្រមទាំងករណីភូតភរមួយចំនួន នៃ”ប្រព័ន្ធការងារតាមរដូវសម្រាប់ជនបរទេស”

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ក្រោយពីមានការបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង “ប្រព័ន្ធការងារតាមរដូវសម្រាប់ជនបរទេស” ស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង បានធ្វើការជូនព័ត៌មានសម្រាប់សាធារណជននៅកម្ពុជាឱ្យបានជ្រាបនូវចំណុចដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្ន ដែលត្រូវបានចែករំលែកបន្តក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុក Meng Costa page បំណងល្អពីខ្ញុំ ដូចខាងក្រោម៖


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *