ចែករំលែកបន្ទាន់! អ្នករស់នៅខុសច្បាប់ត្រូវចាកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តត្រឹមចុងខែមិថុនា ហើយអាចត្រឡប់មកពេលក្រោយបាន បើពុំនោះទេនឹងត្រូវផាកពិន័យហើយ

សេអ៊ូល៖ អជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍កូរ៉េបានជូនដំណឹងពិសេសសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនា *???

1. ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដាតទៅ ទោះបីជាអ្នកបានរាយការណ៍ចាកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយ ក៏អ្នកត្រូវទទួលរងការបង់ផាកពិន័យផងដែរ។

2. ទោះបីជាអ្នកគ្មានសំបុត្រយន្តហោះ ក៏ដោយក៏អ្នកអាចរាយការណ៍អំពីការចាកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងបានផងដែរ (នៅការិយាល័យក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍)។

3. ចំពោះអ្នកដែលបានរាយការណ៍ចាកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងចុងខែមិថុនានេះ បើទោះបីជាគ្មានជើងហោះហើរក្នុងខែមិថុនានេះក៏ដោយ អ្នកនៅតែអាចធ្វើការចាកចេញនៅពេលមានជើងហោះហើរ ហើយអ្នកនៅតែអាចត្រលប់ចូលមកប្រទេសកូរ៉េបានសារជាថ្មីម្តងទៀតវិញ (ប៉ុន្តែអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចាកចេញភ្លាមៗនៅពេលដែលមានជើងហោះហើរ) ✈️✈️✈️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *