តោះ សម្រាប់អ្នកមានបំណង់ចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ! នាំគ្នាមកស្គាល់ឱ្យច្បាស់ អ្វីទៅជាប្លង់រឹង អ្វីជាប្លង់ទន់សិន!

CamboFinance៖ តើ ប្លង់ទន់ និង ប្លង់រឹង ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច ?

ប្លង់ទន់ មានឈ្មោះតាមផ្លូវច្បាប់ជាផ្លូវការ «លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កា​ប់អចលនទ្រព្យដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជី» ដែលគេហៅវាថាប្លង់ទន់នោះដោយសារវាជាឯកសារក្រដាសទន់ ទន់ទាំងក្រដាសហើយទន់ទាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៀតផង ។ ទន់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះព្រោះ ប្លង់ទន់ជាប័ណ្ណដែលទទួលស្គាល់ និង បោះត្រា ត្រឹមកម្រិតថ្នាក់អាជ្ញាធ័រមូលដ្ឋានមានដូចជាមេឃុំ មេភូមិ អភិបាលស្រុក អភិបាលខ័ណ្ឌ​ ដោយមិនឆ្លងដល់កម្រិតអាជ្ញាធ័រថ្នាក់ជាតិផ្នែកភូមិបាល (ក្រសួង​រឺមន្ទីរសុរិយោដី) ។ អ្នកមានប្លង់ទន់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅ ចាត់ចែង លើអចលនវត្ថុនោះបាន ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការពាររឹងមាំផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទេ ដូច្នេះដីធ្លីដែលមានត្រឹមប្លង់ទន់មានហានិភ័យមួយដែលអាចត្រូវបានទាមទារដោយភាគីផ្សេង (ជាឯកជន) និង ត្រូវបានទាមទារដោយរដ្ឋផងដែរ ដោយសារហេតុផលដដែលនេះអចលនវត្ថុដែលមានត្រឹមប្លង់ទន់ មានតម្លៃទាបលើទីផ្សារបើធៀបនឹងអចលនវត្ថុដែលមានប្លង់រឹង ព្រោះវាបង្កប់ហានិភ័យភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដល់អ្ន​កទិញ ។ នីតិវិធីក្នុងការកែប្រែ រឺ update ប្លង់ទន់អោយឡើងទៅជាប្លង់រឹង ត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យ និង ទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិគឺក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ។

ប្លង់រឹង មានឈ្មោះតាមផ្លូវច្បាប់ជាផ្លូវការ «វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ» ដែលគេហៅថាប្លង់រឹងនោះព្រោះវាជាឯកសារក្រដាសប្រភេទរឹងស្វិត រឹងមាំទាំងក្រដាសហើយរឹងមាំទាំងផ្លូវច្បាប់ផងដែរ ។ រឹងមាំផ្នែកផ្លូវច្បាប់ព្រោះ ប្លង់រឹងជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធ័រកម្រិតថ្នាក់ជាតិ ក្រសួងឬមន្ទីរ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ (ហៅថារដ្ឋបាលសុរិយោដី) ។ នីតីវិធីក្នុងការចុះបញ្ជីប្លង់រឹងសម្រាប់អលនវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានទាំងការចុះបញ្ជីដោយប្រព័ន្ធ និង ការចុះបញ្ជីដាច់ដោយដុំ ដោយការចុះបញ្ជីដាច់ដោយដុំ (Sporadic Registration) ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការស្នើរសុំរបស់បុគ្គលម្ចាស់ដីអោយអាជ្ញាធ័រមានសមត្ថកិច្ចចុះមកធ្វើការពិនិត្យ វិនិច្ឆ័យ និង សម្រេច រីឯ ការចុះបញ្ជីដោយប្រព័ន្ធ​ (Systematic Registration) ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ដែលជាអាជ្ញាធ័រថ្នាក់ជាតិ បន្ទាប់ពីបានចុះសង្កេតតំបន់ណាមួយរួចហើយ ។ ដោយសារប្លង់រឹងជាប័ណ្ណទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធ័រកម្រិតថ្នាក់ជាតិដូច្នេះហើយភាពជឿជាក់ទៅលើប័ណ្ណនេះក៏មានភាពរឹងមាំ ធ្វើអោយភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកផ្លូវច្បាប់ក៏មិនមានដូចប្លង់ទន់ អចលនវត្ថុអាចលក់បានដោយភាពងាយស្រួលស្របតាមតម្លៃប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារ ។

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីណែនាំលេខ ៨៧២៦ កំណត់យកពន្ធប្រថាប់ត្រា (ពន្ធពីការផ្ទេរអចលនវត្ថុ) ក្នុងអត្រា​ 4% ទាំងទៅលើការលក់ដីធ្លីទាំងប្លង់រឹង និង ប្លង់ទន់ ។

ខ្លឹមសារទាំងស្រុងពី៖ CamboFinance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *