ចែករំលែកបន្ទាន់! កូរ៉ដាក់ចេញច្បាប់ថ្មី តម្រូវឱ្យអ្នកចេញពីកូរ៉េ ហើយមកវិញ ត្រូវសុំលិខិតអនុញ្ញាតចូលវិញ (재입국허가)

សេអ៊ូល៖ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីមួយទៀត សម្រាប់អ្នកដែលចេញពីប្រទេសកូរ៉េ ហើយត្រូវចូលមកវិញ ក្នុងទិសដៅទប់ស្កាត់ការនាំចូលករណីកូវីដ-១៩។

ច្បាប់ថ្មី 재입국허가신청

1- ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ អ្នកដែលចេញពីប្រទេសហេីយចូលមកវិញ ត្រូវសុំលិខិតអនុញ្ញាតចូលមកវិញ (재입국허가) ដែលអាចដាក់ពាក្យតាមការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ទូទាំងប្រទេស (នៅតាមព្រលានយន្តហោះ) រឺចុះឈ្មោះតាមវេបសាយ Hikorea

*លេីកលែងសំរាប់អ្នកកាន់ប្រភេទវីសា A1, A2, A-3 និង F4
*ឯកសារចាំបាច់៖ ប៉ាស្ព័រ, អាយឌីកាត, លិខិតស្នេីចូលត្រឡប់មកវិញ, ក្រដាស់បញ្ជាក់ហេតុផល
*កំណត់ចំណាំ៖ អ្នកដែលធ្វេីដំណេីរចេញពីកូរ៉េ មិនមានលិខិតស្នេីចូលត្រឡប់មកវិញ វីសាត្រូវលុបចោល គឺត្រូវសុំវីសា សារជាថ្មី ។

2- ក្រដាស់បញ្ជាក់ពិនិត្យកូរ៉ូណា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *