វិធីស្នើសុំដាក់ពាក្យដកលុយចំណាយអាហារថ្ងៃត្រង់ ១០​ម៉ឺនវ៉ុន សម្រាប់ប៉ាម៉ាក់ដែលមានកូនរៀននៅសាលាកូរ៉េ

សេអ៊ូល៖ សម្រាប់បងប្អូនកម្ពុជា ដែលស្នាក់នៅកូរ៉េ ហើយមានកូនតូចៗដាក់រៀននៅសាលាកូរ៉េ ឥឡូវអាចដាក់ពាក្យដកលុយចំណាយលើអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសាលាបានដល់ ១០ម៉ឺនវ៉ុនបាន។

បងប្អូនណាដែលមានកូន ចូលរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី១ទៅ អាចដាក់ពាក្យដកលុយ ចំណាយលើអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសាលា ?학교급식경비학생? ដោយសារតែមានជំងឺកូរ៉ូណា ធ្វើអោយក្មេងៗមិនអាចទៅសាលាបាន។ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានចេញច្បាប់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ដាក់ពាក្យយកលុយ 학교급식경비학생
បានម្នាក់ ១០ម៉ឺនវ៉ុន។

មុនដំបូងបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះជាសមាជិកក្នុងកម្មវិធីនេះសិន ➡️ វិធីចុះឈ្មោះ

[농협몰 가입 ▶️ 서울.경기 학부모 및 일반회원가입▶️ បង្កើតអាយឌី ▶️បង្កើតលេខសំងាត់ ▶️ ដាកលេខទូរស័ព្ទសុំលេខកូត6លេខ▶️ √ យក3កន្លែង ចុចចូលរួចជាស្រេច

?ពេលចុះឈ្មោះបានស្រេចហើយ ? ចូលទៅបំពេញក្នុងកន្លែងដែលខាងសាលាគេបានផ្ញើសារមកឲ្យចុះឈ្មោះដាក់ពាក្យដកលុយ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *