ចែករំលែក! អ្នកខេត្តក្យង់គីដូ រួមទាំងបរទេស៥៨ម៉ឺននាក់ នឹងអាចទទួលបានជំនួយសង្រ្គោះពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ម្នាក់ ១០ម៉ឺនវ៉ុន តាមវិធីនេះ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅខេត្តក្យង់គីដូថា ប្រជាជនរស់នៅខេត្តក្យង់គីដូ រួមទាំងជនបរទេស៥៨ម៉ឺននាក់ នឹងអាចទទួលបានជំនួយសង្រ្គោះមហន្តរាយពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ដែលក្នុងម្នាក់អាចទទួលបាន១០ម៉ឺនវ៉ុន ដែលជាប្រភេទរូបិយបណ្ណតំបន់ (지역화폐)។ ជំនួយនេះមានសុពលភាពប្រើប្រាស់បានរយៈពេល ៣ខែ។

បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ហើយចំពោះអ្នកដែលមានកាត경기도 ស្រាប់រឹតតែស្រួលថែមទៀតចំពោះនីតិវិធីចុះឈ្មោះ និងស្នើសុំនេះ។

ប្រភពពី៖ Meng Costa page បំណងល្អពីខ្ញុំ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *