សូមចែករំលែកបន្ទាន់! ពលករខុសច្បាប់ ដែលមានដៃគូស្នេហាច្បាស់លាស់ អាចស្នើយកវីសារៀបការ F6 Visa ដោយមិនមានការបង់ប្រាក់ពិន័យទេ

សេអ៊ូល៖ សម្រាប់បងប្អូនពលករមិនស្របច្បាប់ ដែលមានដៃគូស្នេហាច្បាស់លាស់ សូមជ្រាបនូវព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ដូចខាងក្រោម៖

បងប្អូនខុសច្បាប់គ្រប់គ្នា ប្រសិនកំពុងមានដៃគូស្នេហាហើយច្បាស់លាស់ សូមប្រញាប់ចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េ ត្រឹមថ្ងៃ៣០ ខែមិថុនា ដើម្បីអាចស្នើសុំ #វីសារៀបការ #F6 ហើយអាចត្រឡប់ចូលប្រទេសកូរ៉េវិញភ្លាមៗ ដោយមិនហាមឃាត់ និងមិនតម្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យនៅព្រលានយន្តហោះអ៊ីនឆុនទេ។

អត្តន័យខ្លឹមសារ សូមអានឯកសារភ្ជាប់ខាងក្រោម!

៚បញ្ជាក់៚
1. ប្រសិនរងការពិន័យ បង់ប្រាក់ រាប់តាមចំនួនខែ. ឆ្នាំ ដែលខុសច្បាប់ ចាប់ពី 1លានវ៉ុន រហូតដល់ 30លានវ៉ុន ជាកំហិត។
2. ប្រសិនមិនព្រមបង់ពិន័យ ដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអាចចូលប្រទេសកូរ៉េមួយជីវិត បើទោះស្នើសុំវីសារៀបក៏ដោយ។
3. ច្បាប់ប្រទេសកូរ៉េ កាលណារងពិន័យហើយ គឺជាប់ backlist គេរហូត មិនលុបចោលទេ។

ព័ត៌មានលម្អិតអាចទំនាក់ទំនងតាមហ្វេសប៊ុក ខាងក្រោម

Kong Lee
អ្នកឯកទេស រត់វីសាកូរ៉េ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *