អ្នកអ៊ឺយចង់ប៊ូ ចែករំលែកផង! មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករនៅអ៊ឺយចង់ប៊ូ នឹងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មី ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយហើយ

សេចក្ដីជូនដំណឹង

ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសនៅតំបន់អ៊ឺយចង់ប៊ូ បានជូនដំណឹងពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មី ដែលនៅក្បែរនឹងទីតាំងចាស់ដូចគ្នា ដូចនេះសូមបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងដែលនៅតំបន់អ៊ឺយចង់ប៊ូ ជ្រាបជាព័ត៌មាន។

ក្នុងនោះដែរ មជ្ឈមណ្ឌលនេះមានអ្នកបកប្រែខ្មែរ ដែលអាចទាក់ទងបាននៅថ្ងៃពុធម៉ោង ១៣:០០ ដល់ ម៉ោង១៧:០០  និងនៅថ្ងៃសុក្រម៉ោង ០៩:០០ ដល់ម៉ោង ១៣:០០។

អាស័យដ្ឋាន៖ 경기도 의정부시 시민로49 신동아파라디움빌딩 1층
លេខទូរស័ព្ទ៖ 031-828-0840~0846

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *