បងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវការទីតាំងចត្តាឡីស័កនៅកូរ៉េ អាចរកទីតាំងនេះបានទាំងតម្លៃសមរម្យ ស្អាត និងមានទាំងអាហារ និងសេវាកម្មផ្សេងៗផងដែរ

សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើង ដែលមកដល់កូរ៉េហើយត្រូវការរកទីតាំងធ្វើចត្តាឡីស័កទៅតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនោះ ឥឡូវនេះបងប្អូនអាចទាក់ទងសួរនាំអំពីទីតាំងចត្តាឡីស័កនេះដែលមានបន្ទប់ចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃគ្រប់តំបន់ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ សុវត្ថិភាព និងមានសេវាកម្មល្អ៖

១-ទទួលនៅព្រលានយន្តហោះ
២-ជួយសំរបសំរួលបកប្រែឯកសារថៅកែ និងពេទ្យ
៣-ជូនពិនិត្យតេស្តកូវីដ-១៩
៤-រៀបចំបន្ទប់ស្អាត ផាសុកភាព
៥-និងអាហារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេលចត្តាឡីស័ក

ព័ត៌មានលំអិតៈ
?01099496153
?01048150555

Leave a Reply

Your email address will not be published.