ស្ថានទូតខ្មែរយើងចូលរួមដាក់តាំងបង្ហាញនំ ចំណីអាហាររបស់ខ្មែរយើង ជូនដល់សាធារណជនកូរ៉េក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៌ចំណីអាហារបរទេសនៅកូរ៉េ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន KFRI កូរ៉េ រៀបចំធ្វើការដាក់តាំងពិព័រណ៌ចំណីអាហារនាំចូលពីបរទេស ក៏ដូចជាផលិតផលចំណីអាហារតាមតំបន់និងខេត្តផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសកូរ៉េ បើតាមការបង្ហោះក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ស្ថានទូតផ្ទាល់នាថ្ងៃចន្ទនេះ។

ក្នុងកម្មវិធីដាក់តាំងពិព័រណ៌នេះ កម្ពុជាយើងបានបានរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលខ្មែរយើងមួយចំនួនជូនសាធារណជនកូរ៉េ ដោយសារតែកាលៈទេសៈកូវីដ១៩បច្ចុប្បន្ន ក្នុងនោះដែរស្ថានទូតកម្ពុជាបានរំលេចបន្ថែមថាក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសាបរលាបទៅ ក្រុមការងារស្ថានទូតនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តក្នុងការនាំចូលទីផ្សារកូរ៉េនូវផលិតផលចំណីអាហាររបស់ខ្មែរយើងផ្សេងៗទៀត។

សូមបញ្ជាក់ថាKFRI ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវចំណីអាហាររបស់កូរ៉េ បានធ្វើការដាក់តាំងពិពណ៌ចំណីអាហារនាំចូលពីបរទេស ក៏ដូចជាផលិតផលចំណីអាហារតាមតំបន់និងខេត្តផ្សេងៗគ្នាក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *