ចែករំលែក! វិធីងាយៗទាំងនេះសម្រាប់ប្រើប្រព័ន្ធ EPS ដើម្បីបងប្អូនពលករខ្មែរយើងអាចស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរការងារ ឬរៀបឯកសារផ្សេងៗតាមអនឡាញដោយខ្លួនឯង

សេអ៊ូល៖ ឥឡូវនេះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលចង់លាឈប់ពីកន្លែងធ្វើការ ដកក្រដាស៣ខែ ផ្លាស់ប្តូរតំបន់ រាយការណ៍ការត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញ រាយការណ៍ការចាកចេញទៅលេងស្រុកកំណើត ឬផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទនោះ អាចធ្វើបានតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារជនបរទេស​(EPS) តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែតដោយខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់ទៅដល់ក្រសួងការងារនៅក្នុងតំបន់នោះទេ ហើយខាងមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសដែលនៅជិតបងប្អូន ក៏អាចជួយសម្រួលការងារ ឬដកឯកសារទាំងនោះបានផងដែរដោយមិនចាំបាច់ទៅ고용센터នោះទេ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារជនបរទេស​(EPS)នេះមានដល់ទៅ ១៦ ភាសារួមមានទាំងភាសាខ្មែរផងដែរ ដែលអាចឱ្យបងប្អូនខ្មែរយើងប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយ។

សម្រាប់ការចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ៖ 1644-0644 សម្រាប់ភាសាខ្មែរចុចលេខ 11 ឬ 02-6900-8021។

សូមទស្សនាវីដេអូ YouTube ខាងក្រោមរបស់ Migrant Network TV ដែលនឹងបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារជនបរទេស​(EPS)នេះ៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *