ចែករំលែកផង! ស្ថានទូតកូរ៉េនៅកម្ពុជាជូនដំណឹងអំពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅកូរ៉េ 2021 Academy of Korean Studies  សម្រាប់សិស្ស និស្សិតបរទេសដែលចង់ទៅសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១។

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះសិក្សានៅសាលា Graduate School of Korean Studies ដែលជាវិទ្យាស្ថានរបស់បណ្ឌិតសភានៃការសិក្សាអំពីកូរ៉េ (Academy of Korean Studies) ដែលជាស្ថាប័នរបស់ក្រសួងអប់រំកូរ៉េ។ សាលានេះមាននិស្សិតបច្ចុប្បន្នចំនួន ៣០០ នាក់ ដែលក្នុងនោះជាងពាក់កណ្តាលជានិស្សិតអន្តរជាតិ មកពីជាង ៣០ប្រទេស កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតថ្នាក់បណ្ឌិត។

បណ្ឌិតសភាកូរ៉េ (Academy of Korean Studies)

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះផ្តោតលើមុខជំនាញធំៗ ៤​គឺ៖

១. ជំនាញមនុស្សសាស្រ្ត

២. ជំនាញវប្បធម៌ និងសិល្បៈ

៣. ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និង

៤. ជំនាញសិក្សាអំពីកូរ៉េ

ក្នុងមុខជំនាញធំៗនីមួយៗ សិស្ស និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការជ្រើសរើសមុខជំនាញជាក់លាក់ទៀត ដោយចូលទៅពិនិត្យមើលក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្ទាល់។

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន៖

  • ការបង់ថ្លៃសិក្សាពេញលេញ
  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់និស្សិតដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍
  • ការសិក្សាភាសាកូរ៉េ និងកម្មវិធីវប្បធម៌ដទៃទៀត

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

  • ត្រូវជានិស្សិតដែលមានសញ្ជាតិបរទេស (ក្រៅពីជនជាតិកូរ៉េ) ឬអាចជាជនជាតិកូរ៉េដែលនៅក្រៅប្រទេស ឬជាសញ្ជាតិបរទេស តែមានឪពុកម្តាយសញ្ជាតិកូរ៉េ
  • ត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ (សម្រាប់វគ្គសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់) និងសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (សម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត)
  • ត្រូវមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងភាសាកូរ៉េ (ទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលបេក្ខជនជ្រើសរើស)

ដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជន៖

  • ដំណាក់កាលទី១៖ ការធ្វើតេស្តភាសាកូរ៉េ (ប្រសិនបើបេក្ខជនមិនបានជូនភ្ជាប់នូវវិញ្ញាបនបត្រ TOPIK បញ្ជាក់ពីចំណេះដឹងភាសាកូរ៉េ វិទ្យាស្ថាននឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបេក្ខជនផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ)
  • ដំណាក់កាលទី២៖ ការពិនិត្យមើលឯកសារដែលបានភ្ជាប់ជូន
  • ដំណាក់កាលទី៣៖ ការសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

សម្រាប់ព័ត៌មានដទៃទៀតទាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជា និងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវត្រៀម សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័រ៖ ស្ថានទូតកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *