ប្រយ័ត្នផង បើមានរោគសញ្ញាទាំង ០៨ នេះ គឺអាចបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកកំពុងឆ្លងមេរោគ Malware ហើយ!!​

ដឹងអត់ថាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ របស់អ្នកកំពុងឆ្លងមេរោគ?

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា៖ មេរោគកុំព្យូទ័រ គឺជាបំណែកកូដ (Malicious Code / Malware) ដែលបង្កហានិភ័យដល់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា តួយ៉ាងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ឬទូរស័ព្ទដៃជាដើម។ បច្ចុប្បន្នមេរោគកុំព្យូទ័រ កាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការកម្ចាត់ ប្រសិនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបានឆ្លងមេរោគប្រភេទដូចជា Trojan Horse ។

ពេលនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេស សូមលើកយកវិធីសាស្ត្រ ចំនួន០៨ ដើម្បីដឹងថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឆ្លងមេរោគ៖

  • កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចាប់ផ្តើមដំណើរការយឺត នៅពេលបើកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ
  • កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ ឬកម្មវិធីមួយចំនួន មិនអាចបើកដំណើរការបាន ឬ Error
  • កុំព្យូទ័រលេចចេញនូវផ្ទាំង Pop-up ប្លែកៗ
  • វត្តមានកម្មវិធីមួយចំនួន ដែលអ្នកពុំបានទាញយក ឬដំឡើងក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ
  • ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលាន់លឺសម្លេងខ្លាំងខុសធម្មតា (សម្លេងកង្ហារ ឬ Hard Drive)
  • គណនីអុីម៉ែល ឬគណនីបណ្តាញសង្គមបានផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភក្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • កម្មវិធី Internet Browser របស់អ្នកលេចឡើងនូវ Toolbars ប្លែកៗដែលអ្នកពុំបានដំឡើង
  • កម្មវិធី Internet Browser របស់អ្នកធ្វើការ Redirect អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រប្លែកៗ
ឧទាហរណ៍នៃកម្មវិធី Internet Browser របស់អ្នកដែលធ្វើការ Redirect អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រប្លែកៗ

ដើម្បីការពារម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីមេរោគ សូមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖
– ដំឡើងកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ (License) ត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងកម្មវិធី Crack
– ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឱ្យបានទៀងទាត់
– មានប្រុងប្រយ័ត្ននូវតំណភ្ជាប់ ឬឯកសារ File ផ្សេងៗ ដែលទទួលបានពីបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម តួយ៉ាង Facebook Messenger Telegram ឬអុីម៉ែលជាដើម។

ខ្លឹមសារអត្ថបទទាំងស្រុងពី៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ក្រសួងមហាផ្ទៃ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *