ចែករំលែកផង! ច្បាប់ថ្មីកូរ៉េ នឹងផាកពិន័យអ្នកណាដែលរំលោភ និងល្មើសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍កូរ៉េ ទឹកប្រាក់ដល់ ២ លានវ៉ុន

កូរ៉េខាងត្បូង៖ <ច្បាប់ថ្មីបន្ថែម>

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ មក កូរ៉េខាងត្បូងបានចេញនូវច្បាប់ថ្មីចំពោះការផាកពិន័យទៅលើអ្នកដែលរំលោភច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់កូរ៉េ។

តាមរយៈច្បាប់ថ្មីបន្ថែមនេះ ប្រសិនបើអ្នករំលោភលើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ក្នុងរយៈពេល ១ ខែដូចជាការស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ការងារខុសច្បាប់ ឬធ្វើការដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតការងារ ត្រូវផាកពិន័យចំនួន ២ លានវ៉ុន។

សូមបញ្ជាក់ថា ការផាកពិន័យចំនួន ២ លានវ៉ុននឹងត្រូវផាកគិតចាប់តាំង ពីថ្ងៃទី១ បន្ទាប់ពីហួសសុពលភាព។

ប្រភព៖ លោក កូវ ម៉េង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *