ចែករំលែក! បងប្អូនពលករគំរូខ្មែរទាំងឡាយ ចាប់ពីសប្តាហ៏នេះទៅ អាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េបានហើយ តែត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការចាំបាច់នានា

សេអ៊ូល៖ មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងល្អថ្មី ចំពោះបងប្អូនពលករគំរូខ្មែរទាំងឡាយ ចំពោះការអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េវិញជាធម្មតា ចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅ។

ក្នុងនោះដែរ ចំពោះវិធានការចត្តាឡីស័កខ្លួនឯង ១៤ ថ្ងៃ ក្រោយពេលទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េ និងការរៀបចំទីតាំងស្នាក់នៅចត្តាឡីស័កដាច់ដោយឡែកក៏នៅតែបន្តអនុវត្តជាធម្មតា។

ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅ ១៤ ថ្ងៃ បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្ពុជា ផងដែរ

ឬទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ ☎️ 010-99496153។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *