[ចែករំលែក] ​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ ​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ចំនួន​ ២២០ ​កន្លែង ​​សម្រាប់​សិស្ស​ ៧២ ​ប្រទេស​ទូទាំង​ពិភពលោក​

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញានេះ បានជូនដំណឹងពីកម្មវិធី​អាហារូបករណ៍សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ឆ្នាំ​២០២១។

បើតាមក្រសួងអប់រំកម្មវិធី​អាហារូបករណ៍​ 2021 Global Korea Scholarship របស់​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ចំនួន​២២០​កន្លែង​សម្រាប់​សិស្ស​ទាំង​៧២​ប្រទេស​ទូទាំង​ពិភពលោក។

សម្រាប់កាល​បរិច្ឆេទ​ទទួល​ពាក្យ៖ ថ្ងៃ​ទី​១២-១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០២០ និងដាក់​ពាក្យនៅស្ថានទូត​កូរ៉េ។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះមានដូចជា៖ ទទួលបានថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះទៅមក, អាហារូបករណ៍សិក្សាពេញលេញ, ប្រាក់ប្រចាំខែ, ធានារ៉ាប់រងសុខភាព, ប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភការស្នាក់នៅដំបូង និងអត្ថប្រយោជន៍ដទៃទៀត។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ http://studyinkorea.go.kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *