#ចែកម៉ាសជូនហ្រ្វីៗ #រួសរាន់ឡើងៗ បានម្នាក់10

#ចែកម៉ាសជូនហ្រ្វីៗ #រួសរាន់ឡើងៗ???
សូមជម្រាបសួរ បងប្អូនទាំងអស់គ្នា♥
នៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសផ្យង់ថេកយើងខ្ញុំ មានការចែកម៉ាសជូនដល់បងប្អូន ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងម្នាក់ទទួលបានចំនួន១០ម៉ាស(ចែកជូន១០០នាក់)
សូមផ្ដល់សិទ្ធជូនបងប្អូនដែលមិនបានចុះធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងស្នាក់នៅខុសច្បាប់មុនគេ ដូចបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយថា
ពួកគាត់ពិតជាពិបាកក្នុងការរកទិញម៉ាសណាស់ ដូច្នេះហើយសូមមេត្តាបងប្អូនមានការយោគយល់???

#ទីកន្លែង: នៅមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារពលករបរទេសតំបន់ផ្យង់ថេក
?‍♀️មកទទួលបាននៅថ្ងៃ(ចន្ទ័ដល់សុក្រ)ចាប់ពីម៉ោង ៩:៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦:៣០នាទីល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យ​ចាប់ពីម៉ោង១០:៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៦:៣០នាទីល្ងាច
(ថ្ងៃសម្រាករៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍,សម្រាកម៉ោងបាយ១២:០០​~១:០០)

#សូមបញ្ជាក់ ៖
ទាល់តែបងប្អូនអញ្ជេីញមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ទើបអាចទទួលម៉ាសបាន (សូមភ្ជាប់មកជាមួយលិខិតឆ្លងដែន រឺidកាតផងណ៎ា)
សូមអរគុណ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *