[វីដេអូខាងក្នុង] ប្រាក់រៀល – រូបិយប័ណ្ណតំណាងកម្ពុជា !! តើអ្នកបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រាក់រៀលខ្មែរ?

ភ្នំពេញ៖ ប្រាក់រៀល គឺជារូបិយប័ណ្ណតំណាងប្រទេសកម្ពុជា។​ វាជាតម្លៃមួយដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើង ហើយយើងជាជនខ្មែរគឺមានមោទនៈភាពណាស់ដែលប្រទេសយើងមានរូបិយប័ណ្ណតំណាងជាតិខ្លួន។​

តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះពីរូបិយប័ណ្ណតំណាងជាតិកម្ពុជាមួយនេះ? តើប្រាក់រៀល មានប្រវត្តិតាំងពីពេលណា? ហើយតើនរណាជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងលើលំហូរនៃប្រាក់រៀលរបស់ខ្មែរយើង?

ដោយសារតែវាមានតម្លៃសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើង​ ក៏ដូចជាជានជាតិយើង យុវជនគ្រប់រូបគួរតែដឹងពីប្រវត្តិប្រាក់រៀលរបស់យើង។តែ​ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្ដី ក៏​ប្រជាជន​ខ្មែរ​មួយចំនួន​នៅ​មិនទាន់​បានដឹង​ច្បាស់​ពី​ការកកើត​នៃ​ក្រដាស​ប្រាក់រៀល​ខ្មែរ និង​ប្រវត្តិ​នៃ​ការចាប់ផ្តើម​ដាក់ឱ្យ​ចរាចរ​នៅលើ​ទីផ្សារ​តាំងពី​ពេលណា​មក​ឡើយ។​​ តើប្រាក់រៀលមានប្រវត្តិយ៉ាងណា ហើយចាប់ផ្តើមចរាចរពីពេលណាដែរ?

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមរបស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា – National Bank of Cambodia អំពីប្រាក់រៀល៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *