ជនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាតាមជើងយន្តហោះដែលមិនមានកូវីដ-១៩ អាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញបានមុនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ

សេអ៊ូល៖ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំកូរ៉េ បានជូនដំណឹងថា ជនបរទេសដែលបានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមជើងយន្តហោះដែលមិនមានអ្នកណាម្នាក់មានកើតជំងឺកូវីដ-១៩ អាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញបានមុនរយៈពេល១៤ថ្ងៃ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។

សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *