សប្បុរសជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េដែលបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីត១៩

ឈ្មោះសប្បុរសជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េដែលបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីត១៩ តាមរយៈស្ថានទូត វគ្គទី១ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០។

ជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ សូមថ្លែងអំណរគុណ ដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគថវិកាជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈស្ថានទូត សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ ជាកិច្ចបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារ និងសង្រ្គោះសុខភាព និងជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា។

សូមលោក លោកស្រី និងគ្រួសារ បានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពាលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *