ចែករំលែកផង! ម្ចាស់ចំកាសស្វាយ ក្នុងខេត្ត ៥ នេះ អាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Hyundai Agro Cambodia ដើម្បីលក់ស្វាយសម្រាប់នាំទៅក្រៅបាន

ក្រុមហ៊ុន Hyundai Agro Cambodia បានកំពុងប្រកាសប្រមូលទិញ និងវេចខ្ចប់ស្វាយសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស។

ក្រុមហ៊ុនទទួលសហការចំការដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តទាំង៥នេះ៖
– តាកែវ
– កំពង់ស្ពឺ
– កំពង់ចាម
– សៀមរាប
– ពោធិ៍សាត់

សំរាប់ម្ចាស់ចំការស្វាយ ដែលបានចុះឈ្មោះចំការក្នុងមន្ទីរកសិកម្ម (GAP) ឬមិនទាន់បានចុះឈ្មោះក្នុងចំការក្នុងមន្ទីរកសិកម្ម (GAP) អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងសហការជាមួយនិងក្រុមហ៊ុនតាមរយៈលេខ 016 888 646 / 086 777 350

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *