ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការឃាត់ខ្លួន បន្ទាប់ពីបំពានបំរាមដើរហើរ

ពេលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកូរ៉េ ខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ តម្រូវតម្លើងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ ហើយត្រូវដាក់ឲ្យស្នាក់ដាក់ដោយឡែក រយះពេល 14ថ្ងៃ។ ដោយសារថៅកែពុំមានផ្តល់កន្លែងស្នាក់គាត់បានយកបុរសជនជាតិខ្មែររូបនោះ ទៅស្នាក់នៅ អាផាធឺមែន ប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែររូបនោះ បានចេញទៅទិញឥវ៉ាន នៅម៉ាត  ដោយការតាមដានតាមកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឃើញថា គាត់បានដើរចេញក្រៅ ប៉ូលីសនៅតាមតំបន់ក៍ធ្វើការចាប់ខ្លួនតែម្ដង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *