ទូតខ្មែរនៅកូរ៉េ ផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងសេអ៊ូល ដល់ទូតសិង្ហបុរីជាប្រធានប្តូរវេនថ្មី

សេអ៊ូល៖ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជានៅកូរ៉េ លោក ឡុង ឌីម៉ង់ បានធ្វើពិធីផ្ទេរតំណែងជូនទៅអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរី លោក Eric Teo ជាប្រធានថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងសេអ៊ូល ACS (ASEAN Committee in Seoul)។

ពិធីផ្ទេរតំណែងគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងសេអ៊ូល ACS នេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថានទូតកម្ពុជា នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ដោយមានការចូលរួមពីបណ្តាទូតរបស់​ប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ ក្នុងនោះដែរ បណ្តាទូតអាស៊ានទាំងអស់ ក៏បានពិភាក្សាលើសកម្មភាពការងារនានាកន្លងមក និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់យកទៅអនុវត្តក្នុងឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខ ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានប្តូរវេនថ្មីផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់ថា គណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងសេអ៊ូល ACS ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាយន្តការសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទូតប្រទេសអាស៊ាន សហការគ្នាក្នុងការជម្រុញសកម្មភាពទាក់ទងនឹងអាស៊ាន នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ គណៈកម្មាធិការនេះ ត្រូវធ្វើការប្តូរវេនប្រធានដឹកនាំរៀងរាល់ ៦ ខែម្តងទៅតាមលំដាប់អក្ខរក្រមនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *