អ្នកមានដាំរំដេង ត្រូវប៉ាន់ហើយ! ក្រុមហ៊ុន Hyundai Agro របស់កូរ៉េកំពុងប្រកាសស្វែងរកប្រមូលទិញនាំចេញទៅទីផ្សារកូរ៉េ

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន Hyundai Agro (Cambodia) Co., LTD. ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញផលិតផលកសិកម្មខ្មែរយើងទៅទីផ្សារកូរ៉េ បានប្រកាសស្វែងរកប្រមូលទិញរំដេងពីសហគមន៍ប្រជាកសិករខ្មែរយើង សម្រាប់នាំចេញទៅកូរ៉េ

ដូចនេះ ប្រជាកសិករ ឬ ម្ចាស់ចំការ ដែលមានផលិតផលរំដេងលក់ អាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Hyundai Agro (Cambodia) Co., LTD. តាមរយះលេខទូរស័ព្ទ 016 888 646 / 087 888 591 ឬទំនាក់ទំនងមកទំព័រហ្វេសប៊ុក៖ Hyundai Agro (Cambodia) Co.,LTD ដើម្បីអាចសួរនាំព័ត៌មានបន្ថែម។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *