ចែករំលែកគ្នាដឹងផង! អ្នកនៅកូរ៉េខាងត្បូង ចង់ដកលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ មានត្រាក្រហម ឬចង់បិតស្ទីគ័របញ្ជាក់ចាក់វ៉ាក់សាំង មិនពិបាកទេ គឺអាចធ្វើបានតាមវិធីងាយៗនេះ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ​សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការដកលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញជាភាសាអង់គ្លេស មានត្រាក្រហម ឬចង់បិតស្ទីគ័របញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ គឺកាន់តែមានភាពងាយស្រួលហើយ គឺអាចទៅធ្វើការដកលិខិតនេះបាននៅតាមជិតតំបន់កន្លែងដែលយើងរស់នៅតែម្តង នេះបើតាមការបញ្ជាក់និងចែករំលែករបស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក Meng Costa Page បំណងល្អពីខ្ញុំ។

តាមការចែករំលែកបានឱ្យដឹងថា បងប្អូនដែលត្រូវការដកលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញជាភាសាអង់គ្លេស មានត្រាក្រហម ឬចង់បិតស្ទីគ័របញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ គឺអាចទៅដកឬបិតស្ទីគ័រនៅឃុំសង្កាត់កូរ៉េហៅថា (주민센터) ដែលនៅជិតកន្លែងយើងរស់នៅបាន។

កន្លងមកដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាការរួមរស់ជាមួយ កូរ៉ូណា-១៩ នាសម័យនេះ ពេលទៅណាមកណា​​​ដូចជា ភោជនីយដ្ឋាន​,ហាងកាហ្វេ,កន្លែងកម្សាន្តនានា។ល។ គឺគេតម្រូវឲ្យយើង​មានការបញ្ជាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ ទើបគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅទីកន្លែងសាធារណ:នោះ។ដូច្នេះហើយដើម្បីការពារ និងមានភាពរហ័សងាយស្រួល ក្នុងធុរ:បន្ទាន់ណាមួយនោះ។

ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានទៅឃុំសង្កាត់ (주민센터) ដើម្បីធ្វើការបិតស្ទីគ័រ បញ្ជាក់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ដើម្បីទុកបញ្ជាក់នាពេលអ៉ីនធឺណេត​ដើរយឺតដោយប្រការណាមួយជាចាំបាច់ផងដែរ។ សម្រាប់ជនបរទេសក៏អាចយកIDកាតសម្គាល់ខ្លួនជនបរទេសទៅបិតស្ទីគ័របញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសបានផងដែរ។ ព័ត៌មានចែករំលែកដោយអ្នកគ្រូ ហាន់ឆងវ៉ុន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *