គ្មានលុយ មេដឹកនាំនៅតែអាចលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកបានតាមវិធីទាំងនេះ

ការលើកទឹកចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងជាច្រើនទម្រង់ជាច្រើនរូបភាពខុសៗគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនធំៗគឺយកការវាយតម្លៃប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីវាស់ស្ទង់ការរីកចម្រើន និងលើកទឹកចិត្តដោយការដំឡើងតំណែង ប្រាក់ខែ និងផ្ដល់ជាប្រាក់រង្វាន់។ ចុះបើគ្មានលុយ តើមេដឹកនាំគួរលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកដោយវិធីណា? វិធី​មួយ​ចំនួន​អាច​ជួយ​លើក​ទឹកចិត្ត​បុគ្គលិក​បាន​ដោយ​មិន​បាច់​គិត​ដល់​រឿង​ប្រាក់។

ចាប់ផ្តើមពីខ្លួនឯងជាមុនសិន

តើអ្នកមានការស្រឡាញ់គោលដៅ និងបេសកកម្មរបស់អង្គភាពរបស់អ្នកឬអត់? បើខ្លួនអ្នកគ្មានផង កុំរំពឹងថា អ្នកអាចធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់មានកម្លាំងចិត្តធ្វើការ។ ដូច្នេះដំបូងខ្លួនអ្នកត្រូវពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការស្រឡាញ់លើការងារអ្នកជាមុនដើម្បីឲ្យអ្នកជុំវិញមើលឃើញថា អ្នកពិតជាមនុស្សគួរឲ្យដើរតាមមែន។

ប្រាប់ពីគោលដៅបេសកកម្មដល់បុគ្គលិកគ្រប់រូប

ត្រូវចែករំលែកពីគោលដៅដែលអ្នកចង់ទៅ គោលបំណង និងបេសកកម្មដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនោះជាមួយមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយអ្នក។ ការបង្ហាញនេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេជាចំណែកមួយនៃរូបភាពដ៏ធំ។ ការដឹងគោលដៅដែលត្រូវទៅ និងអារម្មណ៍នៃការរួមចំណែកនេះហើយ ដែលធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថា ការងាររបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងធំ។

ផ្តល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកឲ្យពង្រីកសមត្ថភាព ការរៀនសូត្រ និងអភិវឌ្ឍខ្លួន

ស្វែងយល់ពីភាពខ្លាំង និងសមត្ថភាពពិតរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ ដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលដែលពួកគេមានស្រាប់។ ពេលពួកគេអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងពូកែ នោះលទ្ធផលការងារនឹងកាន់តែល្អ។ ពេលដែលបុគ្គលិកធ្វើការបានល្អ និងក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើន គួរផ្តល់ឱកាសការងារ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមពេលវេលាដ៏សមស្រប។

ទទូលស្គាល់ និងលើកសរសើរ

ការសិក្សាជាច្រើនរកឃើញថា ការផ្តោតទៅលើភាពខ្លាំងជាជាងចំណុចខ្សោយ និងលើកសរសើរនៅពេលដែលត្រូវលើកសរសើរនោះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលការងាររបស់បុគ្គលិកកាន់តែប្រសើរ។ ការទទួលស្គាល់ស្នាដៃ និងការលើកសរសើរមិនចាំបាច់ជាប្រាក់កាសអីទេ។ ការទះដៃ និងសរសើរពីលទ្ធផលការងារនៅក្នុងអង្គប្រជុំ ឬនៅពេលសម្រេចកិច្ចការណាមួយដោយលទ្ធផលល្អ ឬការសរសេរម៉ែលស្ញើចសរសើរសមល្មមនឹងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការកាន់តែខ្លាំងក្លា ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងណាមួយដែលអ្នកគិតថា សក្តិសម។ ពេលខ្លះការទិញនំខេកតូចមួយអបអរ ឬលិខិតសរសើរមួយក៏អាចឲ្យពួកគេគេមានអារម្មណ៍ថា អ្នកបានយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់តម្លៃចំពោះការងារពួកគេ។ បង្ហាញការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកទៅលើបុគ្គលិក និងព្យាយាមផ្តល់ការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីជួយពួកគេឲ្យមានអារម្មណ៍ថា ត្រូវបានផ្តល់តម្លៃ។

 

 

ឲ្យពួកគេមានឱកាសបញ្ចេញគំនិត និងយោបល់

ការផ្តល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់រូបបានបញ្ចេញគំនិត យោបល់របស់ពួកគេជាការធ្វើឲ្យបុគ្គលិកយល់ថា រាល់គំនិត និងសម្ដីរបស់ពួកគេគឺត្រូវបានមេដឹកនាំយកទៅពិចារណាដែរ មិនមែនធ្វើតាមមេដឹកនាំគ្រប់ពេលវេលានោះទេ។ ការឲ្យពួកគេបញ្ចេញគំនិតអាចធ្វើឡើងតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដូចជា ការប្រជុំ ការពិភាក្សា និងប្រអប់បញ្ចេញមតិជាដើម។ មេដឹកនាំមិនគួរកាត់ ឬឲ្យបុគ្គលិកតូចតាចធ្វើតាមខ្លួននៅពាក់កណ្តាលទីទេ គួរស្តាប់ពួកគេដល់ចប់។ ការកាត់បែបនេះនឹងធ្វើពួកគេមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅពេលក្រោយទៀត។ គួរស្តាប់ឲ្យចប់ ហើយពន្យល់ដោយលើកហេតុផលជាក់ស្តែងដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ពីចំណុចខ្វះខាត។

ជាក្រុមហ៊ុនដែលគួរឲ្យមានមោទនភាព

តើសេវាកម្ម ផលិតផល របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រសើរ ឬដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានច្រើនប៉ុណ្ណា ជួយឲ្យជីវិតរស់នៅប្រជាជនងាយស្រួលប៉ុណ្ណា? បើមានធំនោះ អ្នកប្រតិបត្តិនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្ត និងខិតខំទ្វេដង ត្បិតពួកគេយល់ថា ការងាររបស់ពួកគេមានតម្លៃនឹងធ្វើ។

បង្កើតបរិយាកាសការងារដែលបង្កើតទំនុកចិត្ត និងភាពម្ចាស់ការ

បុគ្គលិកមិនអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពអស់នៅពេលដែលគ្រប់ការងាររបស់ពួកគេសុទ្ធតែត្រូវគ្រប់គ្រងគ្រប់ពេលវេលាដោយមេកើយរហូតនោះទេ។ ត្រូវបែងចែកការងារ និងទំនួលខុសត្រូវទៅតាមទំហំការងារឲ្យម្នាក់ៗអាចសម្រេចចិត្ត ធ្វើ និងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។ ការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេអាចធ្វើទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនទៅលើចំណែកនៃការងាររបស់គេ និងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។ បន្ថែមពីនោះ ពួកគេនឹងគិតថា ខ្លួនឯងមានការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបំពេញការងារកាន់តែល្អ។

ប្រែសម្រួល៖ ដារ៉ា
ប្រភព៖ Businessknowhow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *