អបអរសាទរ! ក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់ ប្រើត្រឹម ៤ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ អាចចុះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មជោគជ័យ តាមប្រព័ន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីប្រព័ន្ធការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ឱ្យដំណើរកាលពីខែមិថុនាកន្លងមក ឥឡូវនេះ គេបានរកឃើញក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់ហើយ គឺ ក្រុមហ៊ុន​អ៊ីន ហៃ ដេខ័ររេសិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក​ ដែលបានចុះឈ្មោះតាមរយៈប្រព័ន្ធនេះបានជោគជ័យ បើយោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់សេវាកម្មចុះបញ្ជីនេះផ្ទាល់។

ក្រុមហ៊ុនខាងលេីបានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី​២២​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០​ ហេីយបានទទួលបានការចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ និងក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវ:​ នៅថ្ងៃទី២៥​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០​ (សរុប​ ៤ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វេីការ)​។

ចំពោះនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះតាមរយៈប្រព័ន្ធថ្មីនេះ មានភាពងាយស្រួល និងរហ័ស ដោយត្រូវអនុវត្តតែត្រឹម ៧ ជំហានប៉ុណ្ណោះ ហើយចំណាយពេលយូរបំផុតត្រឹម ៨ ថ្ងៃនោះទេ។ សូមមើលទំព័រនេះ ដើម្បីដឹងអំពីនីតិវិធីទាំងនោះ៖
តោះ! មកដឹងអំពី ៧ ជំហានងាយៗ ក្នុងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ចំណាយពេលអស់ត្រឹម ៨ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *