ចែករំលែកផង បើស្គាល់ ទាក់ទងមកស្ថានទូតខ្មែរជាបន្ទាន់! គេកំពុងស្វែងពលករខ្មែរនៅកូរ៉េ​ រូបនេះដោយសារមានស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ និងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ដំណឹងស្វែករក សាច់ញ្ញាតិ និងមិត្តភក្រ័នៅកូរ៉េ បើតាមការចែករំលែករបស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក Cambodian Cultural Center 주한 캄보디아 문화원 បានចែករំលែកបន្តថា បើបងប្អូនបានស្គាល់ពលករខ្មែរយើងម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ឈ្មោះ ចាន់ គុម្ភមែន (CHAN KUMMAN) ដែលាមានព័ត៌មានដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោម សូមជួយទំនាក់ទំនងបន្តទៅកាន់ខាងស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាបន្ទាន់ ដោយសារតែពលករខាងលើនេះមានជំងឺធ្ងន់ និងស្តិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *