ប្រើមិនប្រយ័ត្ន បាត់ទិន្នន័យ និងឯកសារក្នុងកុំព្យូទ័រអស់!! តើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចសង្គ្រោះទិន្នន័យដែលបាត់នោះត្រឡប់មកវិញបាន?

កន្លងមកមានសំនួរជាច្រើនសួរមកកាន់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស អំពីការសង្គ្រោះទិន្នន័យកុំព្យូទ័រ នៅពេលដែលទិន្នន័យទាំងនោះបាត់បង់ដោយសារមូលដ្ឋានមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

– ការលុបឯកសារដោយអចេតនា
– បញ្ហាឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ
– បញ្ហា Partition ឬ Unrecognized Disk
– ការ Format Disk
– ការលុបឯកសារពី Recycle Bin
– បញ្ហាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS Crash)
– ការបំផ្លាញ ឬចាក់សោរឯកសារពីសំណាក់មេរោគ (ឧទាហរណ៍៖ មេរោគជម្រិតទារប្រាក់ Ransomware)

ដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះទិន្នន័យមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញ ក្រុមការងារសូមណែនាំពីកម្មវិធីសង្គ្រោះទិន្នន័យចំនួន ១០ ដូចខាងក្រោម៖

១- កម្មវិធី EaseUS Data Recovery Wizard (ទាញយក៖ https://bit.ly/2CoJE0P)
២- កម្មវិធី Stellar Data Recovery (ទាញយក៖ https://bit.ly/2V17x4Z)
៣- កម្មវិធី Disk Drill (ទាញយក៖ https://bit.ly/30WNmJl)
៤- កម្មវិធី Recuva (ទាញយក៖ https://bit.ly/3dgCJ6v)
៥- កម្មវិធី Recover My Files (ទាញយក៖ https://bit.ly/3fI2T3Y)
៦- កម្មវិធី Acronis Revive (ទាញយក៖ https://bit.ly/2CnPHTm)
៧- កម្មវិធី R-Studio (ទាញយក៖ https://bit.ly/3hKO8z9)
៨- កម្មវិធី Data Rescue (ទាញយក៖ https://bit.ly/313P8Zj)
៩- កម្មវិធី OnTrack EasyRecovery (ទាញយក៖ https://bit.ly/2YfjohN)
១០- កម្មវិធី Wise Data Recovery Software (ទាញយក៖ https://bit.ly/30XK4pe)

ដើម្បីការពារការបាត់បង់ទិន្នន័យ ការតម្លើងកម្មវិធី Backup និងរក្សាទុកនៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយអាចធ្វើការ Restore គឺជាយន្តការដ៏ល្អបំផុត និងត្រូវបានអនុវត្តជាទូទៅ។លើសពីនេះក្រុមការងារសូមដាស់តឿនដល់បងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ការទាញយកកម្មវិធីពីបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត ពោលគឺសូមធ្វេីការទាញយកពីប្រភពច្បាស់លាស់ និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ។

ខ្លឹមសារទាំងស្រុងពី៖ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា Anti Cyber Crime Department

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *