ចែករំលែក! វិធីងាយៗ សម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរយើងនៅកូរ៉េ អាចធ្វើការគណនាប្រាក់ខែគោល និងម៉ោងថែមផ្សេងៗនៅកូរ៉េ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងជាពលករ ពលការិនីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ គួរដឹងពីវិធីងាយៗ អាចគណនាប្រាក់ខែ ឆ្នាំ២០២១ ដែលក្នុងនោះមានទាំងវិធីគណនាម៉ោងថែម ធ្វើការម៉ោងយប់ ធ្វើការថ្ងៃសម្រាកផងដែរ។

ក្នុងការចែករំលែកនេះ មានដូចជាការគណនាប្រាក់ខែគោល ៤០ម៉ោង និង​ប្រាក់ខែគោល ៤៤ម៉ោង និងការគណនាប្រាក់ម៉ោងគោលករណីធ្វើការក្នុងថ្ងៃសម្រាក។ ក្នុងនោះក៏មានករណីធ្វើការម៉ោងយប់ពី ម៉ោង១០យប់ ដល់ម៉ោង៦ព្រឹក។

ក្នុងនោះក៏មានបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងក្នុងការគណនាប្រាក់ម៉ោងនេះផងដែរ។ បងប្អូនអាចទាញយកឯកសារទាំងនេះទុកប្រើជាប្រយោជន៍បាន ដើម្បីអាចចេះគណនាដោយខ្លួនឯងនៅពេលក្រោយ។

ប្រភព៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក Kim Haneul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *