ប្រពៃណាស់! ក្រុមហ៊ុន LG កូរ៉េ មានទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភជាអង្ករ ១ ខែ ១០០គីឡូក្រាម​ ដល់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអានសាន

អានសាន៖ មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអានសាន នឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភអង្ករ ដែលជាទឹកចិត្តសប្បរសធម៌ របស់លោកនាយកប្រចាំក្រុមហ៊ុម LG ជារៀងរាល់ខែ ក្នុង១ខែ ១០០គីឡូ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ទំព័រហ្វេសប៊ុកមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់។

សូមអរគុណដល់ទឹកចិត្តដ៏ល្អថ្លៃថ្លារបស់ក្រុមហ៊ុន LG ដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅកូរ៉េ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *